Podsumowanie Programu Wybierz Życie pierwszy Krok na Lubelszczyźnie

powrót

Program edukacyjny Wybierz życie Pierwszy Krok już od czterech lat gości  w województwie lubelskim. W ramach ostatniej edycji, w roku szkolnym 2014/2015  w zajęciach  realizowanych w ramach programu uczestniczyło ponad  14 000 uczniów ze 157 szkół w całym województwie. Zdobywali oni wiedzę na temat zagrożeń związanych z wiruse brodawczaka ludzkiego (HPV) i rakiem szyjki macicy. Program dotarł również do innych adresatów  - ogółem do ponad 25 tysięcy osób.

Wybierz życie Pierwszy Krok to program koordynowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, a realizowany przez nauczycieli, pedagogów, specjalistów z pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inspekcji sanitarnej, a także przez pielęgniarki, higienistki.

Aby sprawdzić skuteczność programu i wpływ, jaki miał na świadomość młodzieży w kontekście profilaktyki zdrowotnej organizatorzy przygotowali ankietę dotyczącą wiedzy nt. profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży – zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców i przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy na temat HPV i profilaktyki raka szyjki macicy, co dowodzi jak bardzo jest potrzebny w każdej szkole.

Cel, jaki przyświeca programowi to przekonanie  uczniów do mądrych wyborów i  dbania  o swoje zdrowie, do przekazania zdobytej wiedzy innym osobom, a także zmotywowania matek naszych uczniów do badań cytologicznych. Jesteśmy dumni, że program przynosi konkretne efekty” – powiedziała prezes naszej Fundacji, Małgorzata Stelmach.

Jak ważny jest Program Wybierz Życie Pierwszy Krok świadczą wyniki ankiety, którą przeprowadzono dwukrotnie – przed spotkaniami edukacyjnymi i po.

-  tylko 40% osób przed spotkaniami edukacyjnymi wiedziało, że wirus brodawczaka ludzkiego może być groźny nie tylko dla kobiet, ale również może być niebezpieczny także dla mężczyzn. Po spotkaniach odsetek dobrych odpowiedzi  wzrósł do 88%

 - o tym, że  HPV jest główną przyczyną raka szyjki macicy przed spotkaniami wiedziało zaledwie 47% ankietowanych, po spotkaniach już 96%

- nieprawdą jest, że HPV przenosi się w kontakcie z zakażoną krwią. Przed spotkaniami edukacyjnymi wiedziało o tym zaledwie 21% ankietowanych, po spotkaniach za liczba wzrosła do 84%

Organizatorzy programu mają nadzieję, że ta wiedza teoretyczna  wpłynie na postępowanie młodzieży w prawdziwym, dorosłym  życiu.

A tak odpowiadała młodzież przed i po zajęciach edukacyjnych na  zadane pytania dotyczące ryzyka i profilaktyki zakażeń HPV i raka szyjki macicy

Podsumowanie Programu Wybierz  Życie pierwszy Krok na Lubelszczyźnie

Sonda Twój głos jest
dla nas ważny!

Do góry